Koelgroep Dorenbos logo

VRF/VRV-systeem

VRF staat voor Variable Refrigerant Flow. VRF wordt ook wel VRV genoemd: Variable Refrigerant Volume oftewel variabel koudemiddelvolume. Dit houdt in dat de hoeveelheid koudemiddel, en daarmee de capaciteit, binnen het systeem kan variëren. Bij dit systeem worden op één grote centrale buitenunit meerdere (tot max. 42) binnenunits aangesloten.

In principe zijn koeling, verwarming en ventilatie aparte processen. Binnen het VRF/VRV systeem zijn er echter verschillende mogelijkheden; alleen koelen, alleen verwarmen, koelen èn verwarmen en de mogelijkheid tot ventileren. Bij een 2-pijpsysteem wordt alles bijvoorbeeld gekoeld of verwarmd. Een 3-pijpsysteem maakt het mogelijk iedere afzonderlijke ruimte op de wens van de gebruiker af te stemmen. Dit betekent dat van de 42 binnendelen er bijvoorbeeld drie verwarmen terwijl de overige delen koelen.